D e  V r o u w e n r a a d

Meer dan 100 jaar na zijn ontstaan blijft de Vrouwenraad broodnodig. De strijd voor gelijke rechten is nog lang niet gestreden, in vele landen staan de vrouwenrechten zelfs weer meer onder druk. Vrouwen worden in bepaalde regio’s en in sommige culturen nog altijd beschouwd als minderwaardige wezens. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in de loop van haar leven te maken met geweld, van cyberpesten en stalken tot verkrachting en moord. 

Ook in België hebben we nog altijd af te rekenen met al dan niet structurele ongelijkheden, dat blijkt ook uit veel dossiers van de Vrouwenraad:

vrouwen verdienen jaarlijks gemiddeld 22% minder dan mannen
28% gepensioneerde vrouwen krijgen minder dan 750 euro pensioen per maand
34% van de alleenstaande moeders loopt een hoog armoederisico
46% van de deeltijdse werknemers zijn vrouwen tegen 10% mannen
elke dag doen 8 vrouwen aangifte van een verkrachting – en 9 op de 10 slachtoffers zwijgen
in 2014 kreeg de politie bijna 40 000 aangiftes van partnergeweld
de regering Michel telde slechts 4 vrouwen op de 18 leden (= 22,2%) en heeft geen enkele vrouw in het kernkabinet
in de bestuursraden van de beursbedrijven zetelen 19% vrouwen…​​​​​​​

Daarom wil de Vrouwenraad vandaag en ook morgen werken aan een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, waar vrouwen én mannen werk, zorgtaken en privéleven harmonisch kunnen combineren en met een nultolerantie voor geweld.

En hoewel we al veel bereikt hebben, is er toch nog heel wat werk aan de winkel om onze dochters en zonen gelijke toekomstkansen te geven.​​​​​​​

image-372714-Afbeelding1-45c48.jpg


C O O P E R A T I O N S
image-376565-60D3C3CA-BBBE-4067-8AA0-4EEB8E0D30C9-16790.JPG