E q u a l  p a y  d a y

BPW Europe beheert al vele jaren een belangrijk project over gelijk loon voor gelijk werk, een pijler van het onderwerp waardig werk, waarbij alle federaties en clubs betrokken zijn.

De EPD-campagne, gestart in het jaar 2008, heeft als doel de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen en de aandacht van de instellingen te trekken.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen was een van de punten die Hillary Clinton in haar politieke campagne legde. President Barack Obama benadrukte de gelegenheid van de 50e verjaardag van de Equal Pay Act die president John F. Kennedy in 1963 ondertekende.

Paus Francesco zei hierover: "Waarom wordt ervan uitgegaan dat vrouwen minder moeten verdienen dan mannen? Nee! Ze hebben dezelfde rechten. Ongelijkheid is een puur schandaal!"

Onze campagne op de dag van de gelijke verloning had en heeft de verdienste dat we ons bewuster worden van dit onderwerp. Heel wat landen keuren de juiste wetten goed en we beschouwen het als een succes dat de wet van kracht werd in IJsland en Frankrijk. Zij passen het principe als eerste landen ter wereld toe:  gelijke verloning voor gelijk werk.

image-372714-Afbeelding1-45c48.jpg


E Q U A L  P A Y  D A Y​​​​​​​
image-376272-401B2C68-9FBB-4AEC-A99C-17D3EDB3ADF2-6512b.w640.jpg