B P W  i n t e r n a t i o n a a l

De International Federation of Business and Professonal Women (BPW International) werd in 1930 opgericht door Dr. Lena Madesin Phillips. BPW International is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke internationale netwerken van zakelijke en professionele vrouwen met filialen in 95 landen op vijf continenten. BPW heeft een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en een participerende status bij de Raad van Europa. De leden zijn invloedrijke vrouwelijke leiders, ondernemers, bedrijfseigenaren, leidinggevenden, professionals en jonge carrièrevrouwen.
De kern van de belangenbehartiging van BPW is verankerd in het werk met de Verenigde Naties. BPW lobbyde voor de oprichting van de Commission on the Status of Women (CSW) en steunde de problemen van veel vrouwen. BPW ontving in 1987 een Peace Messenger-certificaat van VN-secretaris-generaal Javier Perez de Cuellar. Esther Hymer, BPW-vertegenwoordiger bij de VN, werd door de secretaris-generaal genoemd als een van de drie vrouwen die een belangrijke rol spelen in het werk van de VN-commissie. Kofi Annan in 1997.


Vandaag zet BPW zijn vertegenwoordiging voort op het VN-hoofdkwartier in New York, Wenen, Genève, regionale kantoren van de VN (UNECA, UNECE, UNESCAP, UNESCWA, UNECLAC); UNESCO, UNICEF, IAO, WHO, UNCTAD, UNIDO, FAO, UN DPI; Raad van Europa; European Women's Lobby en blijft nauw samenwerken met UNIFEM.
De kern van de belangenbehartiging van BPW is ingebed!
​​​​​​​​​​​​​​

image-372714-Afbeelding1-45c48.jpg


B P W  I N T E R N A T I O N A L
image-376289-A6F8A542-FC01-4A4D-996B-59164615B481-45c48.w640.jpg